Pakiet Comarch ERP Optima Start Mikrofirma Zobacz większe

Pakiet Comarch ERP Optima Start Mała Firma

Nowy produkt

Comarch ERP Optima START Mała Firma to propozycja dla każdej firmy usługowej i większości niedużych firm handlowych poszukujących prostego i intuicyjnego systemu wspierającego sprzedaż i pozwalającego rozliczyć się ze swojej działalności w oparciu o księgę przychodów i rozchodów lub na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji.

Więcej szczegółów

Towar dostępny pod zamówienie

431,00 zł brutto


Więcej informacji

Comarch ERP Optima START Mała Firma to propozycja dla każdej firmy usługowej i większości niedużych firm handlowych poszukujących prostego i intuicyjnego systemu wspierającego sprzedaż i pozwalającego rozliczyć się ze swojej działalności w oparciu o księgę przychodów i rozchodów (KPiR) lub na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestry VAT). Użytkownik oprogramowania nie musi martwić się o zmiany w przepisach, ponieważ program zawsze jest dostosowany do bieżącego ustawodawstwa. W każdym momencie możliwe jest rozszerzenie instalacji o kolejne moduły.

Comarch ERP Optima START Mała Firma to pakiet, który zawiera:

 • moduł Faktury,
 • moduł Kasa/Bank,
 • moduł Księga Podatkowa,
 • 12-miesięczna gwarancja oraz Comarch ASYSTA,

Pakiet jest ofertą promocyjną i nie łączy się z innymi promocjami. Zakup jak i rozszerzanie instalacji są zgodne z zasadami opisanymi w aktualnym Cenniku Comarch ERP Optima, dostępnym na internetowych stronach Comarch.

Moduł Comarch ERP Optima Faktury to:

 • Przyspieszenie pracy poprzez wykonywanie operacji seryjnych (zbiorcze zatwierdzanie i usuwanie oraz kopiowanie dokumentów),
 • Szybki dostęp do informacji o bieżących cenach oferowanych towarów, dzięki możliwości tworzenia list towarów,
 • Prosta ewidencja oferowanych towarów i usług dzięki możliwości szczegółowego opisywania cechami (atrybutami),
 • Wystawianie faktur w cenach „od netto” dla innych podmiotów gospodarczych, lub „od brutto” dla klientów indywidualnych,
 • Prowadzenie nieograniczonej listy cech jednego towaru lub usługi w dowolnej walucie,
 • Definiowanie warunków handlowych (cen, limitów kredytowych, rabatów) indywidualnie dla każdego kontrahenta,
 • Dowolne modyfikowanie wyglądu graficznego faktur, m.in. układ kolumn, nagłówek faktury, logo firmy.

 

Wykorzystując moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank zyskujesz możliwości:

 • Kontrolowania przepływów środków pieniężnych – raporty przeszłych oraz planowanych wpływów i wydatków w przyszłości,
 • Prowadzenia preliminarza płatności w firmie – informacje na ten temat to wszystkie planowane spłaty należności i zobowiązań, daty płatności podatków, spłat rat kredytów (preliminarz płatności doskonale wspiera podejmowanie decyzji finansowych),
 • Monitorowania rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami – bez problemu uzyskasz wieloprzekrojowe zestawienia dotyczące niezrealizowanych płatności, listy największych dłużników i wierzycieli czy zaległości według typów dokumentów,
 • Łatwego wyliczenia zysku, kosztów i inwestycji firmy – wyliczenia pokazują rozkład kosztów i przychodów, a także wielkość nakładów ponoszonych na inwestycje.

 

Moduł Księga Podatkowa zapewnia możliwość:

 • naliczenia zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie deklaracji rocznych oraz wysyłanie ich do systemu e-deklaracji,
 • możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na PIT-36 lub PIT-36L,
 • sporządzania deklaracji VAT-7 i VAT-UE oraz wysyłanie ich do systemu e-deklaracji,
 • księgowania do bufora,
 • przeksięgowania zapisów z bufora do księgi,
 • zamknięcia zapisów księgowych na dany dzień,
 • sporządzania i księgowania spisu z natury.

Księga Podatkowa pozwala na prowadzenie:

 • zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • rejestrów VAT,
 • ewidencji dodatkowej,
 • ewidencji wynagrodzeń,
 • ewidencji przebiegu pojazdu,
 • spisu z natury,
 • naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych.

 

Moduł Księga Podatkowa, współpracuje z pozostałymi modułami Comarch ERP Optima, dzięki czemu procesy dekretacji dokumentów w księdze podatkowej bądź w ewidencji ryczałtowej zachodzą automatycznie.

Pakiet Comarch ERP Optima START Mała Firma może być zakupiony wyłącznie jako pierwszy zakup oprogramowania Optima.