Comarch ERP Optima Moduł Kasa/ Bank Zobacz większe

Comarch ERP Optima Moduł Faktury

Nowy produkt

Comarch ERP Optima Faktury to moduł przeznaczony dla firm usługowych, który w prosty sposób umożliwia obsługę transakcji handlowych. Dzięki pełnej integracji z pozostałymi modułami przepływ danych w programie jest niczym nie ograniczony, co usprawnia obsługę rozliczeń handlowych oraz procesy księgowe.

Więcej szczegółów

Towar dostępny pod zamówienie

158,00 zł brutto

Więcej informacji

Moduł Faktury to narzędzie, dzięki któremu możemy w prosty i intuicyjny sposób wystawić:
 • Faktury Sprzedaży (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych),
 • Faktury Zakupu,
 • Faktury Pro Forma i zaliczkowe,
 • Paragony,
 • Faktury RR,
 • Faktury Wewnętrzne Sprzedaży i Zakupu
 • Faktury Korygujące
Dokumenty można wystawiać w złotówkach lub w walucie obcej. Jeżeli prowadzisz transakcje zagraniczne, dzięki temu modułowi masz gwarancję łatwej ewidencji dokumentów w walucie obcej, zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i krajów z poza unii.

Dzięki pełnej integracji systemu Comarch ERP Optima, moduł ten współpracuje z pozostałymi modułami systemu. Dzięki temu dostęp do danych w programie jest nieograniczony, co usprawnia obsługę rozliczeń handlowych oraz prowadzenie księgowości.
          Dzięki modułowi Faktury mamy także dostęp do:
 • okna sprzedaży dedykowanej,
 • łatwego zakupu/sprzedaży,
 • internetowej wymiany dokumentów - ECOD.
Okno Sprzedaży Dedykowanej

Dzięki wyposażeniu modułu Faktury w Okno Sprzedaży Dedykowanej, operator ma możliwość obejrzenia informacji związanych z konkretnym kontrahentem, takich jak:
 • zestawienia rabatów (możliwość wydruku indywidualnego cennika),
 • historia kontrahenta (podgląd historyczny dokumentów związanych z kontrahentem),
 • historia płatności kontrahenta uwzględniająca prognozę przyszłych płatności,
 • udzielony limit kredytu kupieckiego, wartości przeterminowanych płatności, pobranych zaliczek, czy zadłużenia,
 • analiza sprzedaży za okres ostatnich trzech miesięcy, w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim,
 • lista wystawionych Faktur Sprzedaży oraz Faktur Proforma z możliwością podglądu nowo wystawionych dokumentów,
 • informacje pochodzące z modułów powiązanych (Serwis, CRM) ; lista zleceń w przypadku Serwisu, oraz lista zadań i kontaktów dotyczących kontrahenta z możliwością rejestracji nowych w przypadku CRM.
           Comarch ERP Optima Faktury pozwala :
 • przyspieszyć pracę poprzez wykonywanie operacji seryjnych (zbiorcze zatwierdzanie i usuwanie, kopiowanie, oraz drukowanie dokumentów),
 • w szybki sposób uzyskać informację o bieżących cenach oferowanych usług,
 • szczegółowo opisać usługi cechami (atrybutami),
 • prowadzić transakcje walutowe,
 • definiować warunki handlowe (ceny, limity kredytowe, rabaty) indywidualne dla każdego kontrahenta,
 • dostosować wygląd listy dokumentów, m.in. układ kolumn, sortowanie, filtrowanie,
 • personalizować interfejs, udostępniać lub blokować widok poszczególnych funkcji programu operatorom,
 • modyfikować i tworzyć własne wydruki, np. z własnym firmowym logo.