Comarch ERP Optima Moduł Kasa/ Bank Zobacz większe

Comarch ERP Optima Moduł Kasa/ Bank

Nowy produkt

Kasa/Bank to moduł umożliwiający ujęcie wszystkich zagadnień dotyczących przepływu środków pieniężnych w firmie. Pozwala na dostęp do informacji na temat finansów firmy, źródeł uzyskiwania przychodów, a także źródeł kosztów, a także do stanu bieżących należności i zobowiązań. Mając dostęp do takich danych można w tym module wykonać szereg zestawień i raportów obrazujących kondycję finansową firmy.

Więcej szczegółów

Towar dostępny pod zamówienie

158,00 zł brutto

Więcej informacji

Kasa/Bank to moduł umożliwiający ujęcie wszystkich zagadnień dotyczących przepływu środków pieniężnych w firmie. Pozwala na dostęp do informacji na temat finansów firmy, źródeł uzyskiwania przychodów, a także źródeł kosztów, a także do stanu bieżących należności i zobowiązań. Mając dostęp do takich danych można w tym module wykonać szereg zestawień i raportów obrazujących kondycję finansową firmy. Między innymi są to:
 • kalendarz planowanych płatności,
 • zestawienia wierzycieli i dłużników,
 • raport wydatków i wpływów wg kategorii kosztów i przychodów.
             Dzięki modułowi Kasa/Bank mamy możliwość:
 • elektronicznej wymiany danych z bankiem zarówno poprzez eksport do pliku jak i import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
 • rozliczenia automatycznego z listy rozliczeń kasowych/bankowych podmiotu. Miejsce to jest przeznaczone do wykonywania rozliczeń i kompensat pomiędzy dokumentami wystawionymi na ten sam podmiot (kontrahent, wspólnik, pracownik, urząd, lub bank). W tym miejscu można także uzgodnić stan zobowiązań i należności z kontami księgowymi,
 • rozliczyć dokumenty w różnych walutach, gdzie jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN a drugi w obcej walucie,
 • automatycznego tworzenia różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie,
 • seryjnego rozliczenia dokumentów dla jednego podmiotu lub wielu podmiotów z listy nierozliczonych dokumentów,
 • seryjnego rozliczenia dokumentów z preliminarza płatności,
 • wykonania zbiorczego zestawienia wydatków i wpływów na konkretne dni, zarówno już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń),
 • prowadzenia dowolnej ilości rachunków bankowych i kas również w walutach obcych
 • wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, a także potwierdzeń sald.